Elkészült az oldal új külseje. Ha kipróbálná, kattintson ide!
rss_icon

Keresés az oldalon:

Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

Üdvözöljük a video.ofi.hu weboldalon!

A video.ofi.hu honlap (a továbbiakban: ?Honlap?) Felhasználási Feltételei tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Honlap használatával, a Honlapon elérhető szolgáltatás (?Szolgáltatás?) igénybevételével Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

1. A nyújtott Szolgáltatás

 

A Szolgáltatás célja osztálytermi jó gyakorlatok, workshopok, konferenciák alkalmával keletkező tudáselemek célközönséghez való hatékony eljuttatásának támogatása, és egy szemléletformáló hatás elindítása a magyar közoktatás berkeiben, melynek segítségével nagyobb hangsúlyt és teret kaphatnak az audio-vizualitás, videó írásbeliség eddig ki nem használt lehetőségei a tudástermelés, tudásmenedzsment területén.

A szolgáltatás keretében a Felhasználó a Felhasználó oktatási anyagokat tud bárki számára elérhetővé tenni a Szolgáltató által üzemeltetett, az interneten elérhető felületen, illetve a Felhasználó hozzáférhet a más felhasználók által közzétett oktatási anyagokhoz.

 

2. Szolgáltató adatai

 

Név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Kapcsolattartó neve: video.ofi.hu admin

Elektronikus levélcím: video@ofi.hu

 

3. Az igénybevétel általános feltételei

 

3.1. A Honlap legtöbb szolgáltatása regisztráció nélkül igénybe vehető; egyes szolgáltatások használatához azonban a Honlapon történő regisztráció szükséges. A más felhasználók által elérhetővé tett tartalmakhoz a Felhasználó regisztráció nélkül hozzáférhet. Tartalom feltöltéséhez és elérhetővé tételéhez regisztráció szükséges.

3.2. Felhasználó kizárólag az lehet, aki:

-      elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy

-      14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy

-      jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Honlap használatával Felhasználó szavatolja, hogy a fenti feltételeknek megfelel.

A fenti rendelkezések nem akadályozzák, hogy a fenti követelményeknek megfelelő Felhasználó átengedje a Honlap használatát cselekvőképtelen (pl. 14 év alatti kiskorú) személy számára. Ilyen esetben a Felhasználó felelős valamennyi olyan személy magatartásáért, akinek a Honlap használatát átengedte.

3.3. Szolgáltató ? a Szolgáltatás ingyenességére is tekintettel ? a Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását; Felhasználó ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.

3.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért. Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált.

3.5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételeke betartása mellett használható. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését.

3.6. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás megtagadásának jogát bármely Felhasználótól, különösen ha jogsértő vagy visszaélésszerű magatartás gyanúját észleli. Szolgáltató továbbá fenntartja magának valamely tartalom eltávolítására, ha megítélése szerint az nem illeszkedik a Honlap profiljába. Felhasználó ilyen esetben semmilyen igényt nem támaszthat.

 

4. Regisztráció

 

4.1. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljeskörű megadásával történik meg.

4.2. A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni.

4.3. A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása kötelező:

?         Teljes Név

?         Felhasználónév

?         E-mail cím

4.4. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak az itt meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.5. A regisztrációval létrejött szerződés magyar nyelven jön létre, akkor is, ha a Honlap esetlegesen idegen nyelven is elérhető. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja. A regisztrációnál megadott adatok utóbb bármikor visszakereshetők, szükség esetén módosíthatók.

4.6. A regisztráció megtörténtét követően Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően a választott felhasználói neve és jelszava megadásával Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon.

4.7. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Honlapon erre szolgáló felületen.

4.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül törölje a Felhasználó regisztrációját, ha a Felhasználó megítélése szerint visszaélésszerűen használja a Honlapot, így különösen ha ismételten jogsértő tartalmakat tölt fel.

4.9. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

4.10. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elérhetővé tett tartalmak felhasználása kapcsán a jogviszony közvetlenül a tartalmat feltöltő és a tartalomhoz hozzáférő, azt felhasználó felhasználó között jön létre.

 

5. Tartalmak feltöltése

 

5.1. A regisztrációt és valamely témacsoportba sorolást követően a Felhasználó jogosulttá válik tartalmak Honlapra történő feltöltésére. A feltöltés során a Felhasználó meghatározza a feltöltött tartalom tekintetében bárki számára biztosított felhasználási engedély terjedelmét, valamint megadja a feltöltés során a Szolgáltató által megkövetelt adatokat, melyek a Honlapon a kérdéses tartalom kapcsán közzétételre kerülnek.

5.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználó által elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik, különös tekintettel a szerzői jogokra és a szellemi tulajdon védelmére.

5.3. A tartalmak feltöltése során Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa feltöltött tájékoztatások, valamint adatok teljeskörűek és pontosak legyenek.

5.4. Felhasználó vállalja, hogy a tartalmak feltöltése során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.5. Felhasználó a tartalom feltöltésével szavatolja, hogy jogosult a feltöltésre kerülő tartalmak feltöltésére, a Honlapon történő hozzáférhetővé tétel jogosítására, valamint a licencválasztó oldalon a Felhasználó által megadott terjedelmű felhasználási engedély biztosítására. Felhasználó ennek megfelelően kizárólag olyan tartalom feltöltésére jogosult, amely saját szerzői műve, vagy egyébként rendelkezik a szükséges jogosításokkal.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jogosítás részben standard (Creative Commons) licencfeltételek alkalmazásával történik. A vonatkozó standard licencfeltételeknek az azokat közzétevő szervezet általi utólagos módosítása (pl. új licencverzió közzététele) esetén a felhasználási engedély automatikusan, a Felhasználó külön értesítése nélkül módosul a módosított licencfeltételre (új licencverzióra).

5.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kapcsolódási pontokat (linkeket) tesz elérhetővé, amely más szolgáltatók oldalaira vezet, úgy ezen szolgáltatók eljárásáért Felhasználó felelősséggel tartozik.

 

6. Tartalmak felhasználása

 

6.1. Felhasználó jogosult a Honlapon elérhetővé tett tartalmak felhasználására, a Holnapon az adott tartalomhoz kapcsolódóan feltüntetett felhasználási engedély által meghatározott körben és korlátozásokkal.

 

7. Felelősség a megjelenített tartalomért

 

7.1. A Szolgáltatással a Szolgáltató kizárólag a hozzáférést biztosítja az egyes Felhasználók által közzétett tartalmakhoz, a Honlap általános tartalmán túl ? a video@ofi.hu felhasználóval megjelölt tartalmakon túl  ? maga nem szolgáltat tartalmakat, nem működik közre a közvetített tartalmak elkészítésében, azokat nem szerkeszti. Szolgáltató így semmilyen módon nem vállal felelősséget a Szolgáltatáson keresztül a Felhasználók által feltöltött, a Szolgáltatás keretében megjelenített információkért, különösen azok pontosságáért, helytállóságáért, a közzététel jogszerűségéért. A Felhasználó által feltöltött tartalomra vonatkozó tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért kizárólagosan tartalmat feltöltő Felhasználó felelős.

7.2. A más Felhasználók által feltöltött tartalmak tekintetében Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § ld) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. Szolgáltató a Felhasználók által megjelentetett információk tartalmáért, közzétett információért, elhelyezett adatok, anyagok valósághűségéért és jogszerűségéért nem vállal felelősséget.

7.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett információt, tartalmakat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Amint azonban Szolgáltató tudomást szerez az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy a tartalom bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, úgy haladéktalanul intézkedik az elérési információ eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról.

7.4. Amennyiben Szolgáltató az Elker. tv. 13. § szerinti, az ott meghatározott követelményeknek megfelelő értesítést kap kézhez, úgy Szolgáltató az ott meghatározott szabályok szerint jár el az információhoz hozzáférés megakadályozása terén.

7.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a Szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

7.6. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

8. A honlap nemzetközi használata

 

8.1. A jelen felhasználási feltételekre, a Szolgáltatás igénybevételére a Magyar Köztársaság joga irányadó.

8.2. Tekintettel a honlap által nyújtott szolgáltatás nemzetközi jellegére, Felhasználó köteles a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, úgy Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a tilalom ellenére történő használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

9. Felhasználói adatok módosítása, a regisztráció törlése

 

9.1. A regisztráció során vagy azt követően megadott felhasználói adatainak megváltozása esetén a Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatokat a szolgáltatás online felületén megfelelően módosítani.

9.2. A regisztráció során a Felhasználó jelszót is köteles megadni. A Felhasználó köteles titokban tartani a jelszót, annak titokban tartásáért felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

9.3. A Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját a Szolgáltatásból. Ilyen esetben a felhasználói személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

9.4. Az azonnali törlési kötelezettség alól kivételt jelentenek azok az adatok, amelyekre a Szolgáltatónak az üzletmenet folytatása érdekében vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából szüksége van.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

10.1. A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók.

10.2.    Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb ? a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is ? hozzáférhetők legyenek.

10.3.    Szolgáltató és Felhasználó között a regisztrációval létrejött szerződés megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerül; a Szolgáltatás megszűnésével.

 

11. A felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

 

11.1. Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket Felhasználó a szolgáltatás e tájékoztatást követő további használatával fogadja el. A változások a tájékoztatásban megjelölt időpontban lépnek hatályba.

11.2. A Felhasználási Feltételek legutóbbi módosításának dátuma: 2011. november 5.